Věda a výzkum


Zemědělská agentura, s.r.o., získala grant na výzkum a vývoj standartizovaného paliva ze slámy sóje. Domníváme se, že využití slámy pro energetické účely zlepší ekonomiku pěstování sóje. Zároveň rozšíří portfolio činnosti podniku. Výroba pelet či briket přispěje ke zvýšení zaměstnanosti.

Ačkoli nejsme vědeckým pracovištěm, zajímáme se o problémy a podněty při pěstování sóje a lupiny. Tyto naše znalosti můžeme poskytovat pro výzkum a hledání řešení. Některá témata jsou vhodná pro např. diplomové práce, některé přesahují běžné akademické znalosti.
Například by nás docela zajímala variabilita citlivosti jednotlivých odrůd sóje na herbicidy, odrůdová závislost a průběh počasí na tvorbu NL a tuku a mnohé další.

Potýkáte se v praxi s nějakým problémem?
Napište nám.

Zemědělská agentura, s.r.o., se spolupodílí na řešení grantu "Produkce a komplexní šetrné zpracování lněného semene a jeho aplikace do nových funkčních potravin" uděleného MZe ČR. Řešitelským záměrem je vypracování technologických postupů pro zpracování lněného semene s ohledem na specifické potravinářské požadavky a jejich implementace do výroby potravin pro lidskou spotřebu. Odborným garantem za naši společnost je Pavel Vinkler.