Kontakt

Mgr. Marzena Koczerba
Prograin ZIA oddzial Polska
spółka z o.o.
ul. Tkacka 1
48-200 Prudnik
Tel.: +48 663 724 665
E-mail: polska@prograin-zia.com