Polní den v Přítokách 2014

S krátkým odstupem můžeme říci, že se polní den sóje konaný 9. září 2014, velmi vydařil. V Přítokách u Kutné Hory se sešlo mnoho návštěvníků z řad zemědělců, agronomů i odborníků a počasí nám nakonec také přálo. Připravili jsme kvalitní program, ve kterém své příspěvky přednesli hosté z Čech i ze zahraničí. Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin představila svoji činnost. Hovořilo se o zkrmování sóje a její ceně a také o jejím zpracování. Byla představena nová velmi raná odrůda Royka, která je po dvaceti letech novinkou z českého šlechtění. Seznámili jsme se s výsledky výzkumu paliva ze slámy sóje, ze kterých mimo jiné vyplývá, že jako nejlepší se jeví brikety. Vyslechli jsme rovněž aktuality z Asociace Donau Soja Vídeň. Nechyběly ani praktické informace týkající se pěstování a sklizně této plodiny. Knižní novinkou letošního roku je Kuchařka - luštěniny a luskové zeleniny v lidské výživě, která vznikla díky APZL a vyšla v nakladatelství Kurent. Nalezneme v ní řadu receptů i na pokrmy ze sóje. Získali jsme přehled o novinkách v oblasti chemického ošetření sóje. Blok přednášek vystřídala prohlídka 12 porostů kanadských odrůd z produkce Semences Prograin a dalších zajímavých evropských šlechtění, která byla doplněna komentářem a praktickými zkušenostmi s pěstováním této plodiny. Třešinkou na dortu byla praktická ukázka sklizně sóje strojem Case IH se speciální pásovou lištou MacDon.