Polní den v Ostravě 2014

Po uplynutí tří týdnů můžeme říci, že se polní den sóje konaný 3. září 2014, velmi vydařil. V Ostravě-Vratimově se opět po roce sešli lidé, kteří se zabývají sójou. Připravili jsme kvalitní program, ve kterém své příspěvky přednesli odborníci z Čech i ze zahraničí. Hovořilo se o zkrmování sóje a její ceně, o jejím zpracování, o situaci v Polsku. Byla přednesena situační zpráva týkající se luskovin. Vyslechli jsme také aktuality z Asociace Donau Soja Vídeň. Zajímavá byla přednáška o využití slámy sóje jako alternativního paliva. Byla představena nová velmi raná odrůda Royka, která je po dvaceti letech novinkou z českého šlechtění. Nechyběly ani praktické informace týkající se pěstování a sklizně sóje. Knižní novinkou letošního roku je Kuchařka - luštěniny a luskové zeleniny v lidské výživě, která vznikla díky APZL a vyšla v nakladatelství Kurent. Nalezneme v ní řadu receptů i na pokrmy ze sóje. Získali jsme přehled o novinkách v oblasti chemického ošetření sóje. Blok přednášek vystřídala prohlídka 12 porostů kanadských odrůd z produkce Semences Prograin a dalších zajímavých evropských šlechtění, která byla doplněna komentářem a praktickými zkušenostmi s pěstováním této plodiny.