Polní dny 2013

S několikadenním odstupem můžeme říci, že se polní dny velmi vydařily. V Ostravě-Vratimově i v Přítokách u Kutné Hory se sešlo mnohem více návštěvníků než loni. Připravili jsme kvalitní program, ve kterém své příspěvky přednesli odborníci z ÚKZÚZ, Mze a vědeckovýzkumných organizací, zástupci podnikatelských subjektů nejen z České republiky, ale i z Kanady, Švédska, Rakouska, Německa či Polska. Netradiční byla praktická ukázka stroje pro tepelnou úpravu sóje - toaster, spojená s ochutnávkou čerstvě toastované sóje, lupiny, pelušky, slunečnice… Tento stroj najde uplatnění v přípravě sóje pro krmivářství. Na závěr byly představeny jednotlivé odrůdy sóje doplněné o praktické zkušenosti s pěstováním této plodiny.

Odkazy na téma:
Agrární obzor 9/2013 – Pěstování sóji a její využití
Pěstování a využití sóje
Mobilní toaster na zpracovnání sóje