Polní den v Přítokách 2012

Dne 4. září 2012 pořádaly Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, Zemědělská agentura, s.r.o., Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje a Statek Přítoky již tradiční polní den, tentokrát s titulem Osvědčené a perspektivní odrůdy sóji.

Účastníci polního dne vyslechli vystoupení RNDr. Jiřího Macha, náměstka ministra zemědělství, Ing. Víta Procházky, který vystoupil jednak za pořádající Zemědělskou agenturu, jednak za Statek Přítoky. Dalšími příspěvky obohatili seminář Ing. Miroslav Hochman, CSc. za APZL a Ing. Věra Poláková z ÚKZÚZ Praha, která hovořila o rizicích farmářského osiva. Mgr. Magdalena Petrová účastníkům přiblížila výsledky své diplomové práce zabývající se obsahem vybraných nutričních a antinutričních látek v surových sójových bobech. Na toto vystoupení navázal pan Müller, soukromý zemědělec z Jakubu u Kutné Hory, který krmí plnotučným sójovým šrotem z vlastní produkce a podělil se s ostatními o své zkušenosti ve výkrmu drůbeže a skotu. Ing. Jiří Maceček z firmy Equicentrum Ostrava hovořil o analogických pokusech ze severu Moravy. Program polního dne obohatil svým příspěvkem také zahraniční host, německý farmář Ludwig Asam z Kissingu. Poté následovala prohlídka pole s šestnácti pokusnými parcelami mezi nimiž byly i dvě konkurenční odrůdy. Průvodcem mezi polními pokusy byl agronom firmy ZIA Pavel Vinkler. Na porostech bylo možné sledovat hlavní růstové parametry, např. výšku rostliny, počet lusků a stupeň zralosti. Velmi zajímavé bylo srovnání vývoje rostlin stejné odrůdy při rozdílné šíři řádku.

Jak bylo řečeno na polním dni, obměna ve vedení společnosti neznamená žádnou změnu pro zemědělce. Zemědělská agentura, s.r.o. nadále pokračuje ve spolupráci se zemědělci, tak jak byli dosud zvyklí. To znamená, že vykupuje sóju i jiné komodity, nabízí osiva pro r. 2013 a pokračuje ve smluvním množení osiv. Navíc chce rozšířit svou nabídku také o osiva krmné sóji, chce klást důraz na uplatnění sóje v praxi, konkrétně využití sóji jako plnotučného bílkovinného krmiva a zabývá se možností zpracování sóje přímo u farmáře "na dvoře". Dále se zajímá o možnosti zpracování druhotného produktu: slámy na pelety.

Účastníci polního dne se dozvěděli řadu potřebných informací, které využijí ve své praxi. Rovněž věříme, že zde zazněla i řada námětů k zamyšlení, jak dál směřovat výrobu a posílit úspěch podniku. Všem přejeme hodně zdaru v podnikání a za rok se budeme těšit na shledanou v Přítokách.