Polní den v Ostravě 2012

Dne 12. září 2012 pořádaly Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, Regionální agrární komora Ostravsko, Zemědělská agentura, s.r.o., Equicentrum, spol. s r.o., Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání a Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje již tradiční polní den, tentokrát s titulem "Pěstování sóji a její využití".

Účastníky polního dne přivítal Ing. František Mariánek, CSc. z Regionální agrární komory a předal slovo zástupci hostitelského podniku Equicentrum s.r.o., panu Petru Stašovi. Dále se slova ujal Ing. Vít Procházka, který vystoupil jednak za pořádající Zemědělskou agenturu, jednak za Statek Přítoky, českou variantu pokusných parcel. Dalšími příspěvky obohatili seminář Ing. Antonín Dostál z firmy BASF, s.r.o. zabývající se chemickou ochranou rostlin a Ing. Miroslav Hýbl, PhD. za APZL. Zajímavé informace o výsledcích pokusů s hnojením sóje posluchačům předal Ing. Roland Šopinec z firmy Timac AGRO. Mgr. Magdalena Petrová účastníkům přiblížila výsledky své diplomové práce zabývající se obsahem vybraných nutričních a antinutričních látek v surových sójových bobech. Posledním bodem programu polního dne byla prohlídka prezentovaných odrůd sóji na demonstračním pozemku v Řepišti, který patří také firmě Equicentrum, spol. s r.o. Zde byl průvodcem agronom firmy ZIA Pavel Vinkler. V letošním roce kvalitu porostů poznamenal nedostatek srážek. Schopnost rostlin přizpůsobit se nepřízni počasí byla patrná na počtu lusků a výšce rostlin. Avšak výnos sóje odhaduje na velmi solidní průměr.

Účastníci polního dne se v příspěvcích jednotlivých řečníků, ale i ve volné diskusi dozvěděli řadu potřebných a zajímavých informací, které zajisté využijí ve své praxi. Všem přejeme hodně zdaru v podnikání a věříme, že se za rok opět sejdeme v Ostravě - Hrabové.