Polní den v Ostravě 2011

Dne 7. září se v podniku Eqicentrum spol s r.o. v Hrabové konal již třetí ročník polního dne sóji. Spolupořadateli byli stejně jako v minulých letech APZL a Oblastní agrární komora v Opavě.
Letošní ročník se vyznačoval silnou mezinárodní účastí. Přednáškový blok moderoval ředitel OAK Ing. Robert Kučera. Jednatel domácího podniku Petr Staš přivítal v sále ca 50 příchozích. První referát na téma pěstování sóji ve Spolkové republice Německo přednesl Ing. Jürgen Recknagel ze svazu "Deutscher Sojaförderring". Pokusy s pěstováním sóji se táhnou už od počátku 20. století, ovšem teprve v posledních letech se začaly testovat moderní výkonné odrůdy. V roce 2010 byly osety sójou necelé 4 tisíce hektarů, z toho ca 75 % v Bavorsku a ca 15 % v Bádensku - Würtenbersku. Projekt rozšíření produkce sóji za účelem získání domácích zdrojů bílkovin je finančně podporován spolkovým ministerstvem zemědělství a podílí se na něm několik vysokých škol a ústavů. V roce 2011 byly do zkoušek zařazeny naše odrůdy. Druhá přednesená zpráva se týkala pokusů se sójou ve Švédsku. Ing. Fredrik Fogelberg z JTI Uppsala referoval o zkouškách, které se už několikátým rokem provádějí v oblasti Scania (55 st. s.š.) , na ostrově Øland (56 st. s.š.) a na pozemcích University Uppsala (60 st, s.š,). Z registrovaných odrůd se nejlépe osvědčuje var. BOHEMIANS. Následovala přenáška Ludwiga Asama o pěstování a zpracování sóji u našich bavorských sousedů. Rodinný podnik Asamhof s třistaletou tradicí nacházející se v obci Kissing v okolí města Augsburg vyrábí pro partnery z regionálního sdružení "Unser Land" krmiva, k čemuž využívá hydrotermickou technologii k úpravě v rámci sdružení vypěstované sóji. V ekologické části hospodářství založil pan Ludwig Asam ve spolupráci se sdružením "Naturland" provozní pokus, na kterém se nacházejí též naše odrůdy Bohemians, Silesia, Moravians a Naya. Jako další v řadě zazněl referát Ing. Miroslava Hochmanna (APZL) o chorobách a škůdcích v sóji. Kromě již známých druhů uvedl i další, které se mohou časem u nás objevit (například zavíječ sojový). Ing Jiří Holeček ve své promluvě hovořil o bilanci sóji a o reálných výkupních cenách sóji z letošní sklizně, které by se měli pohybovat nad 9 tis. Kč za St1 a 7,5 tis. Kč za St2. Zmínil se též o novém trendu v šlechtění odrůd sóji u firmy Semences Prograin založeném na molekulárních metodách. Ing. Vítek Procházka ukázal podrobnou fotodokumentaci paralelního pokusu v Přítokách, u Kutné Hory před a po ničivém krupobití v počátku vegetace. Bylo zajímavě porovnávat, jak která odrůda se zásahem vyrovnávala. Velmi zajímavou přednášku o genetické modifikaci do Ostravy přinesl Ing. Ladislav Kučera z VÚRV Praha - Ruzyně. V zemědělství je perspektivní koexistence organické, konvenční a GMO rostlinné výroby.
Po tradičně dobrém obědu se jelo na pole ve Vratimově, kde Pavel Vínkler (ZIA) spolu s autorem pokusů Ing. Jiřím Macečekem (Eqicentrum) provedli účastníky demonstracemi sedmi odrůd Semces Prograin a jednou konkurenční. Rozdíly v dozrávání jsou nejlépe patrně ze snímku pořízeného z modelového letadla Ing. Jelínka (ÚKUZ).
Letošní polní den v Ostravě je minulostí, těšíme se za rok na čtvrtý ročník.