Partnerské organizace

Prograin Semences, INC., Quebec, Canada, kanadský šlechtitel odrůd sóji, producent osiva – www.semencesprograin.com
BASF Agricultural Specialities – výrobce očkovacích látek HiStick – www.agro.basf.cz
CKC Group, Dánsko
Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, APZL – www.apzl.cz
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO – www.spzo.cz
ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – www.czu.cz/cs/
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Švédsko – www.jti.se
Donau Soja – nevládní nezisková organizace zajišťující marketing sóje z "podunajského regionu" – www.donausoja.org